0908 222 333   

Motorová nafta

Dodávame a distribujeme len naftu bez obsahu síry. Pohonné hmoty tiež obsahujú aditíva, ktoré zlepšujú vlastnosti pri spaľovaní a znižujú emisie a podporujú dlhšiu životnosť motorov.

Bezolovnatý automobilový benzín - SUPER 95 (kvalita podľa STN EN 228).

Motorová nafta - trieda B, D, F (kvalita podľa STN EN 590)

Motorová nafta sa pre naše klimatické pásmo dodáva v troch triedach, ktoré sa odlišujú medznou teplotou filtrovateľnosti (MTF). Jednotlivé druhy sú k dispozícii podľa ročných období nasledovne:

  • od 15. apríla do 30. septembra nafta triedy B (letná)
  • od 1. marca do 14. apríla a od 1. októbra do 15. novembra nafta triedy D (prechodná)
  • od 16. novembra do 28. (29.) februára nafta triedy F (zimná)

Využite výhodné ceny a rýchle dodanie prostredníctvom našej prepravy pohonných hmôt. Kontaktujte nás tu.